درباره ما

چشم انداز ایران

چشم‌انداز ایران در تابستان ۱۳۷۸ به مدیرمسئولی لطف‌الله میثمی شروع به فعالیت کرده رویکرد این نشریه بررسی مسائل راهبردی است که مجموعه گفتار آثار و ترجمه ها هم در این مسیر بوده است همچنین نشریه چشم‌انداز ایران به فراخور زمان و حسب اتفاقات روز ویژه‌نامه‌های منتشر کرده که محل مراجعه بسیاری از محققان است از جمله این ویژه نامه ها کردستان در سه جلد، ۱۸ تیر، تختی، شریعتی، طالقانی و انقلاب فرهنگی است

آبان‎ماه سال ۱۳۶۰ بود که در بحبوحه جنگ و انقلاب نخستین شماره نشریه «راه مجاهد» با صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی لطف‌الله میثمی منتشر شد. انتشار این نشریه با افت و خیزهایی تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت که در این سال دادستان ویژه روحانیت با حکم روح‌الله حسینیان از انتشار آن جلوگیری کرد و راه مجاهد پس از ۷۲ شماره توقیف شد. به دنبال نامه‌نگاری‌های متعدد و پس از تغییر و تحولاتی پرونده نشریه از دادگاه ویژه روحانیت به مجتمع قضایی امام خمینی ارجاع و در ۱۰ خرداد ۱۳۷۶ تبرئه شد. درنهایت پس از ۵ سال آخرین شماره نشریه راه مجاهد در آبان ۱۳۷۷ به صورت محدود و با هدف نظرخواهی از مخاطبان منتشر شد.

پس از تبرئه، تلاش‌ها ادامه یافت تا با وجود امکانات کم بار دیگر فعالیت نشریه ادامه پیدا کند. در این بین به دنبال عنوان جدیدی برای نشریه بودیم تا تناسب بیشتری با فضای جامعه ایران داشته باشد. با مشورت زندهیاد مهندس سحابی عنوان «چشمانداز ایران» برای نشریه انتخاب شد. از آن زمان چشم‌انداز ایران با وجود موانع مختلف به کار خود ادامه داده است. ما در این نشریه تلاش داریم به سهم خود در مسیر اعتلای وطن و ساختن ایرانی آباد و آزاد گام برداریم.

اعضای تحریریه

مهدی غنی

مهدی غنی

سردبیر
بدرالسادات مفیدی

بدر السادات مفیدی

مشاور تحریریه
مرتضی نیساری

مرتضی نیساری

دبیر بخش اقتصاد
مهدی فخرزاده

مهدی فخرزاده

دبیر بخش جامعه
احمد هاشمی

احمد هاشمی

دبیر بخش ادبیات
طیبه سلمانی

طیبه سلمانی

دبیر تحریریه